Sparrobotarna som gör jobbet åt dig

sparrobotar

Om du vill säkra en bättre och mer stabil ekonomi i framtiden är det klokt att både lägga undan till en buffert och investera på längre sikt. Med en buffert kan du klara oförutsedda utgifter utan att behöva ta ett snabblån eller liknande, och med sparande på längre sikt kan du både känna dig tryggare och sätta guldkant på tillvaron.

Att komma igång med ett buffertsparande är enkelt. Se bara till att föra över en del av din inkomst till ett sparkonto varje månad. Att investera i värdepapper såsom aktier och fonder kan emellertid upplevas som mer komplicerat. Det är något både banker och nätmäklare har uppmärksammat och idag finns ett tiotal så kallade ”sparrobotar” som kan förenkla ditt sparande på längre sikt. Vissa riktar in sig på pensionen medan andra framför allt handlar om sparande i aktier. De mest populära sparrobotarna är de som riktar sig mot småsparare som vill kunna investera i fonder på ett enkelt sätt med månadsvisa köp. Här är lite mer information om de tre mest populära robotarna just nu.

Lysa

Hos Lysa kan du sätta upp ett sparande i fonder på bara några minuter. Du registrerar dig via BankID och kan också sätta upp ett automatiskt månadssparande via samma teknik. Det första steget är att bestämma risknivå på ditt sparande. Det görs automatiskt utifrån ett frågeformulär. Är du nöjd med den fördelning av aktier och räntor som presenteras godkänner du bara villkoren och kan sätta igång att investera direkt.

Robosave – Nordnet

Robosave är en produkt från nätmäklaren Nordnet som automatiserar ditt sparande i fonder. Du sätter upp ett sparmål och besvarar ett par frågor som är tänkta att ge en bild av din riskprofil. När det är gjort byggs en portfölj med värdepapper som speglar din riskprofil upp automatiskt genom månadssparande. Skulle risken öka eller minska över tid genom att vissa fonder går bättre eller sämre, kommer Nordnets ”robot” att justera fördelningen automatiskt. Bra att känna till är att det krävs en insättning på minst 5000 kr för att komma igång med sparandet.

Avanza Auto

Avanza vill inte vara sämre än huvudkonkurrenten Nordnet och man erbjuder därför en liknande tjänst. Den går under namnet Auto. Produkten är egentligen sex olika specialfonder som investerar i andra fonder. Fonderna är numrerade från 1 till 6, där siffran anger risknivån. Ju lägre siffra, desto lägre risk (och därmed också lägre förväntad avkastning). Det går att månadsspara så lite som 100 kr i de olika fonderna.

Lägre snitträntor i juli

boräntor snitt

Det var sänkningar i princip över hela linjen vad gäller snitträntorna för bolån under juli. Hälften av de största bolåneföretagen presenterade lägre snitträntor för den rörliga tremånadersräntan jämfört med juni och nästan alla aktörer sänkte sina priser på femårsräntan.

ICA Banken sticker ut från mängden

ICA Banken var ett av de bolåneföretag som kapade priserna mest under juli. När det gäller tremånadersräntan erbjöd banken sina bolånekunder en ränta på 1,44% i genomsnitt. För den grupp som valde att binda på 1 år blev snitträntan 1,43%.

För bindningstider på 3 år respektive 5 år är det emellertid helt andra bolåneföretag som ligger i topp vad gäller de lägsta räntorna. Här är det faktiskt storbankerna med SEB och Swedbank i spetsen som ligger bäst till.

Utifrån dessa siffror är det ganska enkelt att dra slutsatsen att olika bolåneföretag nu har specialiserat sig på olika bolånekunder. Aktörer som ICA Banken, Ikano och Skandia försöker locka till sig fler kunder genom att sänka priserna på de idag mer attraktiva korta löptiderna. Swedbank, SEB och ett par andra storbanker vill istället binda sina befintliga kunder på längre avtal och bryr sig mindre om att få fler kunder.

Tabell: Snitträntor för olika löptider för juli månad

3 mån 1 år 3 år 5 år
1,55 1,56 1,66 2,03

Binda bolånet

Det finns, som sagt, tecken på att många bolåneföretag ser en chans att få fler kunder att binda sina bolån på längre tider. Frågan är om det idag är läge att binda sina rörliga bolån eller inte.

Riksbankens första höjning 2018 kommer att ge en effekt på bolåneräntorna, det är helt klart. Samtidigt blir effekten av det mindre slaget, och räntorna kommer fortsatt vara mycket låga under flera år framåt. För den som har möjlighet och vilja att pruta på sina bolån kan en framgångsrik förhandling förmodligen ge en större besparing än vad man eventuellt kan spara på att binda jämfört med att fortsätta med rörligt. För den som söker mer förutsägbara boendekostnader är dock bundet givetvis alltid att föredra.

Högre inflation ger högre räntor

I de bolåneavtal som slöts i juli var det riksbankens och bolåneföretagens inflationsförväntningar med utgångspunkt i siffrorna för juni som var dimensionerande för vilka räntor bolånetagarna kunde erbjudas. Inflationstakten i juni var 1,7%, men redan i juli ökade den till 2,2%. Det är en väsentlig ökning. Juli månads siffra är faktiskt den högsta på sju år.

Om inflationstakten för augusti skulle överstiga 2%, vilket är Riksbankens mål för penningpolitiken, finns en risk att Riksbanken måste börja höja reporäntan redan under det första halvåret 2018 istället för som planerat under hösten 2018. Det kommer ofrånkomligen leda till högre bolåneräntor och att räntorna börjar klättra uppåt lite tidigare och lite snabbare än förväntat.

Det återstår att se om bolåneföretagens inflationsförväntningar kommer att slå igenom i snitträntorna för augusti, men med stor sannolikhet kommer juni månads noteringar aldrig tillbaka.

Tar du med dig jobbet på semestern?

Det är semestertider, men det är inte alla som ser till att använda semesterledigheten för vila och avkoppling, utan istället fortsätter att jobba eller tänka på jobbet. Att jobba på semestern upplevs av många som ett sätt att få koll på vad som sker på arbetsplatsen, men det är samtidigt något som i längden kan ge upphov till mer jobbrelaterad stress. Känner du att du verkligen borde släppa jobbet under ledigheten har du här fem tips att använda.

Välj en semester som är olik ditt arbete

Semestern är till för att du ska få vila från arbetet. Det är alltså klokt att välja en semester som är olik ditt arbete. Jobbar du till exempel på ett kontor och har ett intellektuellt stressigt arbete kan det vara klokt att istället vara aktiv med mer fysiska aktiviteter under dina lediga veckor. Om du istället arbetar mycket med kroppen i ditt yrke kan du med fördel utnyttja ledigheten för mer avkopplande men samtidigt mer intellektuellt utmanande aktiviteter.

Förbered dig på att du ska vara ledig

Semesterledigheten börjar med fördel redan några dagar innan du går på ledighet. Vad som menas är att du bör varva ner de sista dagarna och förbereda dig på att du inte kommer att vara på arbetet under en tid. Gör klart eventuella uppgifter som ligger kvar och delegera vid behov och möjlighet. Se helt enkelt till att du kan stämpla ut med vetskapen om att det inte finns några mer trängande uppgifter som ligger kvar och att du nu kommer att vara ledig.

Lämna datorn hemma

Att lämna datorn hemma är ett utmärkt sätt att begränsa möjligheterna att kunna arbeta. Det är lätt hänt att den bärbara slinker ner i resväskan, men det är en dålig idé om du vill säkra att du kan släppa jobbet under dina lediga veckor.

Var så ledig du bara kan

För många är semestern en tid då man ska hinna med så mycket som möjligt av det man inte har tid med under årets övriga månader. Med ett sådant tankesätt finns en risk att semestern inte blir särskilt avstressande. Att göra ett par besök hos släkt och vänner och kanske resa en vecka utomlands kan vara tillräckligt vad gäller aktiviteter. Se till att planera in tid för fullständig vila.

Tillämpa ”mobiltid”

Om du lämnar datorn hemma undanröjs risken att du plockar fram den för att skicka e-post, göra en presentation, fila på en strategi, med mera. Samtidigt har du möjligheter att göra en del uppgifter på din smartphone. Det finns en risk att du låter din smartphone fungera som en mobil arbetsstation när du egentligen ska vara ledig. Ett tips är att sätta av någon timme per dag eller varannan dag då du får använda din mobil för jobbrelaterade ärenden. Övrig tid bör du låta mobilen ligga.