Positiv jobbtrend bruten

En undersökning från Almega Tjänsteindikator visar det att den privata tjänstesektorn upplever en negativ trend inom sysselsättningstillväxten. Detta trots att den senaste konjunkturen har ett starkt resultat.

fired employees

Undersökningen som grundar sig på andra kvartalet indikerar på att kunskapsintensiva företag kommer så småningom att anpassa sig efter den akuta kompetensbristen.

Påtaglig kompetensbrist på arbetsmarknaden

Situationen på arbetsmarknaden har förvärrats i samband som matchningsproblematiken har ökat. Utifrån statistiken förekommer ökade antalet lediga jobb under det första kvartalet. En stor procentandel av de lediga jobben finns inom tjänstesektorn. Närmare sextio procent av registrerade lediga jobb finns tillgängliga inom kunskapsintensiva branscher som då har upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens. Detta medför att företag känner sig illa tvungna att omlokalisera bitar av jobben utomlands som till exempel Kina och Indien. Då jobben är av avancerad nivå känner tjänsteföretagen att de måste vara i takt med den utvecklingen som har skett under de senaste åren. Utvecklingen har uppmärksammat behovet av nya reformer för företag i syfte för att förenkla kompetensutveckling hos befintliga medarbetare och förbättra matchningen med nya anställda. Almegas chefsekonom, Lena Hagman, lyfter upp problematiken med kapacitetsbrist trots att efterfrågan inom många tjänstebranscher är stark. Vidare menar hon att det finns en risk att tjänstesektorn riskerar en bromsad tillväxt om det inte skapas förutsättningar för företagen att hitta rätt kompetens.

Ytterligare resultat från undersökning

Resultatet från undersökningen visar även att det kan medverka till höjda priser under kvartal två. Det medför att de privata tjänsteföretagen hamnar i en knivig situation och får det svårt att höja sina försäljningspriser på lång sikt.