Lägre snitträntor i juli

boräntor snitt

Det var sänkningar i princip över hela linjen vad gäller snitträntorna för bolån under juli. Hälften av de största bolåneföretagen presenterade lägre snitträntor för den rörliga tremånadersräntan jämfört med juni och nästan alla aktörer sänkte sina priser på femårsräntan.

ICA Banken sticker ut från mängden

ICA Banken var ett av de bolåneföretag som kapade priserna mest under juli. När det gäller tremånadersräntan erbjöd banken sina bolånekunder en ränta på 1,44% i genomsnitt. För den grupp som valde att binda på 1 år blev snitträntan 1,43%.

För bindningstider på 3 år respektive 5 år är det emellertid helt andra bolåneföretag som ligger i topp vad gäller de lägsta räntorna. Här är det faktiskt storbankerna med SEB och Swedbank i spetsen som ligger bäst till.

Utifrån dessa siffror är det ganska enkelt att dra slutsatsen att olika bolåneföretag nu har specialiserat sig på olika bolånekunder. Aktörer som ICA Banken, Ikano och Skandia försöker locka till sig fler kunder genom att sänka priserna på de idag mer attraktiva korta löptiderna. Swedbank, SEB och ett par andra storbanker vill istället binda sina befintliga kunder på längre avtal och bryr sig mindre om att få fler kunder.

Tabell: Snitträntor för olika löptider för juli månad

3 mån 1 år 3 år 5 år
1,55 1,56 1,66 2,03

Binda bolånet

Det finns, som sagt, tecken på att många bolåneföretag ser en chans att få fler kunder att binda sina bolån på längre tider. Frågan är om det idag är läge att binda sina rörliga bolån eller inte.

Riksbankens första höjning 2018 kommer att ge en effekt på bolåneräntorna, det är helt klart. Samtidigt blir effekten av det mindre slaget, och räntorna kommer fortsatt vara mycket låga under flera år framåt. För den som har möjlighet och vilja att pruta på sina bolån kan en framgångsrik förhandling förmodligen ge en större besparing än vad man eventuellt kan spara på att binda jämfört med att fortsätta med rörligt. För den som söker mer förutsägbara boendekostnader är dock bundet givetvis alltid att föredra.

Högre inflation ger högre räntor

I de bolåneavtal som slöts i juli var det riksbankens och bolåneföretagens inflationsförväntningar med utgångspunkt i siffrorna för juni som var dimensionerande för vilka räntor bolånetagarna kunde erbjudas. Inflationstakten i juni var 1,7%, men redan i juli ökade den till 2,2%. Det är en väsentlig ökning. Juli månads siffra är faktiskt den högsta på sju år.

Om inflationstakten för augusti skulle överstiga 2%, vilket är Riksbankens mål för penningpolitiken, finns en risk att Riksbanken måste börja höja reporäntan redan under det första halvåret 2018 istället för som planerat under hösten 2018. Det kommer ofrånkomligen leda till högre bolåneräntor och att räntorna börjar klättra uppåt lite tidigare och lite snabbare än förväntat.

Det återstår att se om bolåneföretagens inflationsförväntningar kommer att slå igenom i snitträntorna för augusti, men med stor sannolikhet kommer juni månads noteringar aldrig tillbaka.

Tar du med dig jobbet på semestern?

Det är semestertider, men det är inte alla som ser till att använda semesterledigheten för vila och avkoppling, utan istället fortsätter att jobba eller tänka på jobbet. Att jobba på semestern upplevs av många som ett sätt att få koll på vad som sker på arbetsplatsen, men det är samtidigt något som i längden kan ge upphov till mer jobbrelaterad stress. Känner du att du verkligen borde släppa jobbet under ledigheten har du här fem tips att använda.

Välj en semester som är olik ditt arbete

Semestern är till för att du ska få vila från arbetet. Det är alltså klokt att välja en semester som är olik ditt arbete. Jobbar du till exempel på ett kontor och har ett intellektuellt stressigt arbete kan det vara klokt att istället vara aktiv med mer fysiska aktiviteter under dina lediga veckor. Om du istället arbetar mycket med kroppen i ditt yrke kan du med fördel utnyttja ledigheten för mer avkopplande men samtidigt mer intellektuellt utmanande aktiviteter.

Förbered dig på att du ska vara ledig

Semesterledigheten börjar med fördel redan några dagar innan du går på ledighet. Vad som menas är att du bör varva ner de sista dagarna och förbereda dig på att du inte kommer att vara på arbetet under en tid. Gör klart eventuella uppgifter som ligger kvar och delegera vid behov och möjlighet. Se helt enkelt till att du kan stämpla ut med vetskapen om att det inte finns några mer trängande uppgifter som ligger kvar och att du nu kommer att vara ledig.

Lämna datorn hemma

Att lämna datorn hemma är ett utmärkt sätt att begränsa möjligheterna att kunna arbeta. Det är lätt hänt att den bärbara slinker ner i resväskan, men det är en dålig idé om du vill säkra att du kan släppa jobbet under dina lediga veckor.

Var så ledig du bara kan

För många är semestern en tid då man ska hinna med så mycket som möjligt av det man inte har tid med under årets övriga månader. Med ett sådant tankesätt finns en risk att semestern inte blir särskilt avstressande. Att göra ett par besök hos släkt och vänner och kanske resa en vecka utomlands kan vara tillräckligt vad gäller aktiviteter. Se till att planera in tid för fullständig vila.

Tillämpa ”mobiltid”

Om du lämnar datorn hemma undanröjs risken att du plockar fram den för att skicka e-post, göra en presentation, fila på en strategi, med mera. Samtidigt har du möjligheter att göra en del uppgifter på din smartphone. Det finns en risk att du låter din smartphone fungera som en mobil arbetsstation när du egentligen ska vara ledig. Ett tips är att sätta av någon timme per dag eller varannan dag då du får använda din mobil för jobbrelaterade ärenden. Övrig tid bör du låta mobilen ligga.