Många oroliga för pensionen – Tips för bättre ekonomi

Så många som varannan person över 55 år som känner oro inför sin ekonomiska situation som pensionär. Bland kvinnor är siffran högre – där är det sex av tio som upplever samma oro. Siffrorna kommer från en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank & Sparbankerna. 

För den som är orolig över sin kommande ekonomiska situation kan det vara skönt att veta att läget inte behöver vara kört. Det finns tips och tricks att ta till för att få en bättre ekonomi som pensionär. 

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank säger: ”Att så många känner oro för att pensionen inte ska räcka är bekymmersamt. Att fler kvinnor än män är oroliga är inte förvånande eftersom de generellt har lägre pension. Men det finns sätt att påverka pensionen, och man kan också förbereda sin ekonomi i stort inför dagen man går i pension. Börjar man planera flera år i förväg gör det stor skillnad”. 

Börja planera så tidigt som möjligt

För att få en så god framtida ekonomi som möjligt är tricket att börja sparandet i tid. Ju tidigare du börjar spara, desto större summa får du naturligtvis i slutändan. Nu har inte alla haft samma ekonomiska möjligheter genom livet och vissa kanske redan börjar närma sig pensionen utan att ha något större sparande att tala om. Då är det betryggande att veta att det finns andra knep att ta till. 

Något som är klokt att göra medan du ännu har en god inkomst är att amortera extra på bolånet. Detta eftersom just boendekostnaden tenderar att vara den största utgiftsposten i ett hushåll. Har du reducerat denna är du redan en god bit på vägen för att underlätta din ekonomi som pensionär. 

Du kan också försöka minska övriga lånekostnader, bland annat genom att förhandla ned räntan, samla dina lån och krediter och även betala av dessa i snabbare takt om du har möjlighet till det.

https://köpadogecoin.se/