Det nya coronavirusets påverkan på ekonomin

Det nya coronaviruset har satt skräck i världen och även om smittofallen framförallt är koncentrerade till Kina i dagsläget, pågår det en spridning även till andra världsdelar. I Europa är det framförallt Italien som just nu ser en ökad spridning hos invånarna. I Sverige har viruset inte fått fäste, men det betyder inte att vår ekonomi är lika skyddad. I den här artikeln reder vi ut hur ekonomin kan drabbas av viruset.

Man sjuk med coronaviruset

Produktionsstörningar och fallande oljepris

I Kina har många smittats av det nya coronaviruset, vilket har fört med sig att allt från fabriker till affärer och skolor stängts ner för att minska spridningsrisken. Viruset påverkar alltså inte bara turismen och resandet i landet, utan gör även att produktionen lamslås. Det går inte att säga exakt vilka effekter detta kommer få för Sveriges, och världens ekonomi i stort, men det finns några faktorer att ta hänsyn till.

Dels är det Kinas betydelse för världsekonomin. I Riksbankens penningpolitiska rapport hänvisar de till data om att Kinas produktion år 2018 motsvarade drygt 16 procent av världens samlade BNP, samtidigt som landets andel av världens totala export är 14 procent. Samma år gick cirka 4 procent av Sveriges samlade export till Kina. Det går alltså inte att förneka deras betydelse för ekonomin i stort.

Kina kan sägas ha utvecklats till en ”megafabrik” som levererar varor till hela världen. En otrolig mängd produkter har delar eller komponenter som kommer från Kina. Om produktionen nu mattas av eller stängs ner under obegränsad tid kommer det innebära att dessa slutar levereras. Lager kommer att ta slut och produkter kommer inte längre att kunna tillverkas, som vissa bilar eller mobiltelefoner.

Det kan alltså få stora konsekvenser och leda till produktionsstörningar för de tillverkningsföretag som är beroende av Kinas produktion, vilket i sin tur kan få kännbara konsekvenser för Europas och USA:s ekonomi. Oron kring viruset har även gjort att oljepriset fallit, vilket kan påverka företag såväl som invånare och länders ekonomier.

Om du har fonder med investeringar i kinesiska bolag kan det vara bra att se över dessa. Fundera på om dina fonder har en högrisk profil och hur de i så fall kommer påverkas utifrån olika möjliga framtidsscenarier med det nya coronaviruset.