Sänkt kalkylränta hos SBAB – Fler kan beviljas bolån

Den statliga banken SBAB har för andra gången på kort tid valt att sänka sin kalkylränta. Det gör att fler svenskar kan få möjligheten att bli beviljade bolån och, i förlängningen, ta sig in på bostadsmarknaden.

I samband med att man ansöker om ett bolån gör banken en bedömning kring huruvida den sökande har råd med lånet utifrån dennes ekonomiska situation. Banken gör då en ekonomisk kalkyl där de utgår från en kalkylränta (en teoretisk ränta) som är avsevärt högre än den faktiska räntan. Detta för att säkerställa att låntagaren faktiskt har råd med lånet, även om kraftiga räntehöjningar skulle inträffa.

Bankerna har dock flera gånger fått motta kritik för dessa kalkylräntor, då många anses att dessa beräknas onödigt högt. Ofta ligger de runt 7 procent, vilket är långt ifrån marknadsläget på runt 1,5 procent. Därmed försvårar dessa höga kalkylräntor för många att få ett bolån och kunna ta sig in på bostadsmarknaden, även fast de egentligen hade haft råd med den faktiska räntan på lånet.

Kunderna kan låna 5-8 procent mer

I dagarna gick SBAB ut med att de väljer att sänka sin kalkylränta från 6,5 procent, till 6 procent. Detta är den andra sänkningen som gjorts på relativt kort tid. Den senaste sänkningen gjordes i november 2019. Då sänkte SBAB räntan i sina kalkyler med 0,5 procent, från tidigare 7 till 6,5 procent.

Innan räntan sänktes gjordes en noggrann prognos av ränteläget och det är genom denna som banken kom fram till att det fanns rum för ytterligare en sänkning. I och med denna sänkning beräknar SBAB att deras kunder kommer kunna låna mellan 5 och 8 procent mer än vad de tidigare kunnat göra.

De som gynnas mest av en sänkt kalkylränta är de yngre låntagarna. Det är denna grupp som har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden eftersom de är i början av sin karriär. Därmed har de inte samma ekonomiska förutsättningar för att ta ett bolån som någon som arbetat och sparat i flera år.

Nu som SBAB valt att sänka sin kalkylränta ligger den under genomsnittet för bankerna. De har med andra ord nu en av de lägsta kalkylräntorna i branschen. Detta innebär en större chans att beviljas lån – framförallt för de som redan innan befunnit sig i gränslandet för att bli beviljade eller ej.