Gröna bolån

plant in moneyHållbarhet har kommit till att spela en större och större roll inom samhällets inom olika delar. Nu är det dags för bostadsmarknaden att vara en del av den hållbara utvecklingen i Sverige. SEB var bland de första bankerna som introducerade gröna bolån. Det innebär i princip att kunder som bor i energieffektiva bostäder erhåller rabatt på räntan.

Energiklasser

Rabatten inleder med ett första steg på 0,10 procent till de villaägare som klassificeras inom energiklass A eller energiklass B utifrån Boverkets energideklaration. För de bostadsägare som befinner sig på energiklass C erhåller villaägaren en rabatt på 0,05 procent. Enligt det tillgängliga regelverket betraktas energiklass C som det lägsta kravet på energiprestanda som tillåts när det gäller nybyggnationer.

Sätt att höja energiklass

Det går att ordna åtgärder, under ledning av fastighetsägaren, för att få en högre energiklassning, vilket bland annat kan vara byta fönster, tilläggsisolera eller ett stort ingrepp som ordna en effektiv energikälla.

Berörda kunder

Som det ser ut så ges rabatten automatiskt till 2.2843 villaägare vilket resulterar i ca 5,7 miljarder kronor i bolån. Kunder som har bunden ränta har även möjlighet till denna rabatt.

I dagsläget ser det ut som att de med bostadsrätt bör räkna med att bolånet kommer i funktion under det tredje kvartalet.

Man räknar med att en stor andel av villaägare befinner sig i kategori D eller E.

Orsaker till grön bolån

Enligt Malin Pelbom, hållbarhetschef, hoppas banken att det skapas incitament för ökad energieffektivitet. Ytterligare orsaker bakom det gröna bolånet strävar mot att förändra beteendet och ligga som grund för villaägare till då de vill renovera sin bostad.