Lägre snitträntor i juli

boräntor snitt

Det var sänkningar i princip över hela linjen vad gäller snitträntorna för bolån under juli. Hälften av de största bolåneföretagen presenterade lägre snitträntor för den rörliga tremånadersräntan jämfört med juni och nästan alla aktörer sänkte sina priser på femårsräntan.

ICA Banken sticker ut från mängden

ICA Banken var ett av de bolåneföretag som kapade priserna mest under juli. När det gäller tremånadersräntan erbjöd banken sina bolånekunder en ränta på 1,44% i genomsnitt. För den grupp som valde att binda på 1 år blev snitträntan 1,43%.

För bindningstider på 3 år respektive 5 år är det emellertid helt andra bolåneföretag som ligger i topp vad gäller de lägsta räntorna. Här är det faktiskt storbankerna med SEB och Swedbank i spetsen som ligger bäst till.

Utifrån dessa siffror är det ganska enkelt att dra slutsatsen att olika bolåneföretag nu har specialiserat sig på olika bolånekunder. Aktörer som ICA Banken, Ikano och Skandia försöker locka till sig fler kunder genom att sänka priserna på de idag mer attraktiva korta löptiderna. Swedbank, SEB och ett par andra storbanker vill istället binda sina befintliga kunder på längre avtal och bryr sig mindre om att få fler kunder.

Tabell: Snitträntor för olika löptider för juli månad

3 mån 1 år 3 år 5 år
1,55 1,56 1,66 2,03

Binda bolånet

Det finns, som sagt, tecken på att många bolåneföretag ser en chans att få fler kunder att binda sina bolån på längre tider. Frågan är om det idag är läge att binda sina rörliga bolån eller inte.

Riksbankens första höjning 2018 kommer att ge en effekt på bolåneräntorna, det är helt klart. Samtidigt blir effekten av det mindre slaget, och räntorna kommer fortsatt vara mycket låga under flera år framåt. För den som har möjlighet och vilja att pruta på sina bolån kan en framgångsrik förhandling förmodligen ge en större besparing än vad man eventuellt kan spara på att binda jämfört med att fortsätta med rörligt. För den som söker mer förutsägbara boendekostnader är dock bundet givetvis alltid att föredra.

Högre inflation ger högre räntor

I de bolåneavtal som slöts i juli var det riksbankens och bolåneföretagens inflationsförväntningar med utgångspunkt i siffrorna för juni som var dimensionerande för vilka räntor bolånetagarna kunde erbjudas. Inflationstakten i juni var 1,7%, men redan i juli ökade den till 2,2%. Det är en väsentlig ökning. Juli månads siffra är faktiskt den högsta på sju år.

Om inflationstakten för augusti skulle överstiga 2%, vilket är Riksbankens mål för penningpolitiken, finns en risk att Riksbanken måste börja höja reporäntan redan under det första halvåret 2018 istället för som planerat under hösten 2018. Det kommer ofrånkomligen leda till högre bolåneräntor och att räntorna börjar klättra uppåt lite tidigare och lite snabbare än förväntat.

Det återstår att se om bolåneföretagens inflationsförväntningar kommer att slå igenom i snitträntorna för augusti, men med stor sannolikhet kommer juni månads noteringar aldrig tillbaka.